Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Na rynku działa wiele biur tłumaczeń, ale jest też wielu samodzielnych tłumaczy, którzy z nimi współpracują. Początki są długie i trudne, gdyż klienci oczekują tłumaczy z doświadczeniem, a to trzeba najpierw zdobyć. Działalność w zakresie tłumaczeń technicznych jest zwykle kolejnym etapem na drodze zawodowej, który następuje po zdobyciu doświadczenia w konkretnej dziedzinie. W początkowym okresie (kilka lat) tłumaczenie będzie prawdopodobnie działalnością poboczną wykonywaną po godzinach etatowej pracy. Potrzebna jest wytrwałość w poszukiwaniu możliwości współpracy i szczęście, by trafić na odpowiedniego klienta (najlepiej kilku) i temat, który pozwoli przekonać do siebie odbiorców tłumaczeń.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Przebieg dnia pracy zależy bezpośrednio od ilości tłumaczeń zaplanowanych na dany dzień. Z biegiem lat zna się dość dokładnie swoją wydajność i ustalenie harmonogramu dnia nie nastręcza trudności. Wstaję o dowolnie wybranej godzinie, po wykonaniu typowych czynności porannych zasiadam do komputera i wykonuję tłumaczenia. Tempo pracy wynika z harmonogramu i preferencji osobistych. Nikt nie obserwuje mojej pracy, więc jeśli czas pozwala, załatwiam w międzyczasie dowolne inne sprawy. Kończę, kiedy mam na to ochotę, chyba że gonią terminy i wtedy siedzę do nocy albo nawet w weekendy. Bo jak nie dotrzymasz terminu, to po prostu tracisz klienta. Nie ma żadnych wymówek.

Największe zalety pracy w zawodzie

Elastyczne godziny pracy, Brak stresu w pracy, Samodzielność w podejmowaniu decyzji, Brak ingerencji w życie osobiste, Praca z domu

Największe wady pracy w zawodzie

Długa droga do osiągnięcia dobrej pozycji zawodowej, Nie ma z kim pogadać w pracy

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Możliwa jest średnia od 6 do 8 tys. brutto miesięcznie, ale zarobki są bardzo nieregularne.

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Najśmieszniejsze są zwykle tłumaczenia innych tłumaczy (bo własne są oczywiście najlepsze:)).

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Obowiązkowość, Odpowiedzialność, Punktualność, Rzetelność, Staranność, Zdyscyplinowanie

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Studia techniczne (dowolny kierunek). Każde doświadczenie zawodowe zdobyte podczas studiów może się przydać, ale żadne nie stanowi przepustki do zawodu (chyba, że jest to udany udział w projekcie tłumaczeniowym).

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętności techniczne, Umiejętność ustalania priorytetów, Umiejętność planowania

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Nie znam przepisu na sukces. U mnie było to doświadczenie w pracy zawodowej i szczęście. Bardzo dobra znajomość języka obcego jest sprawą oczywistą – nie wystarczy standardowy kurs językowy podczas studiów. Dobrze poznaj wybraną dziedzinę wiedzy i zdobądź w niej doświadczenie. Nie rzucaj pochopnie pracy zawodowej, bo zdobycie odpowiedniej pozycji na rynku tłumaczeń nie przychodzi od razu.

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Nie wystarczy bardzo dobra znajomość języka obcego stosowanego w danej dziedzinie wiedzy. Konieczna jest umiejętność sprawnego wypowiadania się na piśmie w języku ojczystym.