Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Rynek pracy charakteryzuje się dużą konkurencją przez co nie jest łatwo znaleźć pracę.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Praca zaczyna się najczęściej o 8:00, w ciągu dnia jest kilka lekcji i dyżury na przerwach. Część obowiązków zawodowych wykonuje się w domu, popołudniami i wieczorami. Czasami wymagany jest udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i zebraniach z rodzicami oraz w imprezach szkolnych. Jest to praca, w której pracuje się osobowością.

Największe zalety pracy w zawodzie

Samodzielność w podejmowaniu decyzji, Możliwości rozwoju, Praca z ludźmi, Ciekawa praca pełna wyzwań, Umowa o pracę, Pomaganie innym

Największe wady pracy w zawodzie

Dużo stresu, Niskie zarobki, Ze względu na czynnik ludzki praca ta jest wyczerpująca psychicznie i łatwo może dojść do wypalenia zawodowego

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Średnie zarobki mieszczą się w granicach 2000 – 2500 zł.

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Ciekawym doświadczeniem dla mnie był udział w międzynarodowych wymianach młodzieży, w Niemczech i we Francji.

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Komunikatywność, Cierpliwość, Kreatywność, Odpowiedzialność, Pewność siebie, Punktualność, Spokój i opanowanie

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Studia kierunkowe i zdobycie kwalifikacji pedagogicznych, pomocne są też kursy z zakresu umiejętności miękkich.

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów/ podejmowania decyzji, Umiejętność zarządzania grupą, Umiejętność planowania, Umiejętność wywierania wpływu na innych

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Trzeba być elastycznym i nie dopuszczać, by nuda rozpanoszyła się na zajęciach.

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Należy mieć na uwadze i pamiętać, że uczeń to też człowiek 🙂