Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Średnio, w Polsce brakuje pielęgniarek. Dużo pielęgniarek wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, no bo w Polsce jest jak jest 😉

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Każdy dzień jest inny. Pracuję na Izbie Przyjęć w szpitalu. Jednego dnia (lub nocy) mogę nie mieć chwili na odpoczynek, a czasami nic się nie dzieje. Jest to szpital specjalistyczny na wsi niedaleko miasta Opole-wiadomo, w mieście jest inaczej. Dyżur drwa 12 godzin, są dniówki i nocki. Praca odpowiedzialna, wymagająca, a płace jakie są takie są. Przez to zmienia się też podejście młodych pielęgniarek.

Największe zalety pracy w zawodzie

Imprezy okolicznościowe, integracje pracownicze, Praca z ludźmi, Ciekawa praca pełna wyzwań, Umowa o pracę, Dodatki finansowe, Pomaganie innym

Największe wady pracy w zawodzie

Dużo stresu, Wysoka odpowiedzialność, Niskie zarobki, Praca w trybie zmianowym

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Średnia pensja to około 2000 – 25000 zł.

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Chęć pomagania innym, Cierpliwość, Długa koncentracja, Szybkie podejmowanie decyzji, Uważne słuchanie, Wnikliwa obserwacja, Wytrwałość

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Zawodowe szkoły pielęgniarek, studia pielęgniarskie. Kursy specjalistyczne(np. popularna opieka długoterminowa).

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów/ podejmowania decyzji, Umiejętność dostosowywania się do danych warunków, Umiejętność wywierania wpływu na innych.