Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Rynek pracy charakteryzuje się dużą konkurencją.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Spotkania, pisanie dokumentów, prowadzenie kanałów społecznościowych, komunikacja z klientem.

Największe zalety pracy w zawodzie

Elastyczne godziny pracy, Przyjazna atmosfera, Karnety wstępu (np. Multisport), Możliwości rozwoju, Finansowanie nauki (np. języki obce)

Największe wady pracy w zawodzie

Rutyna, Wysoka konkurencja

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

średnia pensja to około 4000 netto, jednak na początku można liczyć na 2000-2500 netto

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Świetnym doświadczeniem była organizacja targów Mobile IT w Krakowie, w którym brała udział firma w której pracuję. Przygotowanie techniczne i merytoryczne okazało się niemałym wyzwaniem 🙂

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Komunikatywność, Dążenie do celu, Prawdomówność, Rzetelność, Staranność

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Preferowany kierunek studiów to zarządzanie. Ważne są także odbyte staże w działach Social Media.

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów/ podejmowania decyzji, Umiejętności komunikacyjne

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Trzeba jak najwięcej działać już podczas studiów i załapać się na ciekawe staże.

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Wierz w swoje możliwości i ciągle się rozwijaj w danej dziedzinie.