Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest organem administracji rządowej, ogłoszenia o naborze na stanowisko publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, konkursy na stanowiska rozpisywane są z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych wymagań w stosunku do kandydata i są restrykcyjnie przestrzegane, a proces rekrutacji odbywa się według ściśle określonej procedury.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Stanowisko Specjalisty ds. budowli hydrotechnicznych nie jest typowym stanowiskiem urzędniczym. Co prawda większość czasu spędzam w biurze zajmując się tzw. “papierkową robotą”, ale również często pracuję w terenie. Jako pracownik administracji rządowej mam ściśle określone godziny pracy 7:00 – 15:00, jednak zdarza się, że z wizji terenowej wracam późnym wieczorem. Do moich obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych (jazy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne i suche przeciwpowodziowe itp.). Uczestniczę w przeprowadzaniu kontroli i przeglądów stanu technicznego budowli wodnych oraz kompletuję wszystkie informacje dotyczące spraw bezpieczeństwa i utrzymania obiektów. Nie jest prawdą, że każdy urzędnik popada w rutynę. Jeśli ktoś ma chęć może angażować się w projekty niezwiązane bezpośrednio z jego stanowiskiem pracy (oczywiście nie kosztem swoich obowiązków) co w większości wypadków przynosi korzyści i urozmaica pracę.

Największe zalety pracy w zawodzie

Brak stresu w pracy, Karnety wstępu (np. Multisport), Praca z ludźmi, Umowa o pracę, Stabilizacja i pewność zatrudnienia, Brak ingerencji w życie osobiste

Największe wady pracy w zawodzie

Niskie zarobki

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Średnia pensja to około 2800 zł brutto

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Najciekawsze rzeczy zdarzają się oczywiście na wizjach w terenie! Kurtka przeciwdeszczowa, a na nogach kalosze, w końcu mój zawód ściśle związany jest wodą. Dla kogoś kto ceni sobie bliskie spotkania z przyrodą takie wyjazdy pomogą w naładowaniu energii do pracy w biurze. Zimorodki, Bieliki i tysiące innych gatunków! Najciekawsze spotkanie? Foka przy stopniu wodnym w Brzegu Dolnym. Przypłynęła do nas aż z Bałtyku!

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Dokładność i precyzja, Konsekwencja, Operatywność, Praktyczność, Prawdomówność, Rzetelność

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Gospodarka Wodna, Inżynieria Środowiska, Inżynieria Wodna, Budownictwo Wodne/ Hydrotechniczne, Inżynieria Wodno-Melioracyjna.

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętność planowania, Podzielność uwagi i umiejętność pracy nad kilkoma sprawami na raz

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Idź na studia, które Ci się podobają i które mają coś wspólnego z Twoimi zainteresowaniami. Jeśli zrobisz inaczej to czeka cię zmiana kwalifikacji co wymaga wiele wysiłku i samozaparcia, albo reszta życia w pracy, której nie znosisz… no chyba, że akurat nagle polubisz to co studiujesz 🙂

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Praca w administracji rządowej jest ściśle związana z sytuacją i opcją polityczną w kraju. Pracownicy na niższych szczeblach nie odczuwają tego tak mocno, jak osoby na stanowiskach kierowniczych.