Czy Ty też zauważasz, jak wiele osób nie spełnia się w swoim zawodzie? Czy też dostrzegasz ilu studentów studiuje na kierunku, na którym się męczą? Czy, jako maturzysta lub świeży student, miałeś za mało informacji, żeby dobrze pokierować swoją karierą?

Jeśli zgadzasz się z choć jednym z powyższych stwierdzeń – dołącz do naszego zespołu. Szukamy tego, co daje ludziom skrzydła!

Poprzez przybliżanie realiów pracy na konkretnych stanowiskach, kontakt z przedstawicielami zawodów, szkoleniom e-Learning, procesom coachingowym i wielu innym działaniom, uświadamiamy młodym ludziom jakie mają od początku możliwości i jak dokonać świadomego wyboru ścieżki zawodowej. Nie wiesz co chcesz robić w życiu? #NieZaLamujSie

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października w tym formularzu:
https://goo.gl/forms/Zf4FHXRQBoyO30dA2