Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Jest duża konkurencja i trudno o dobre zarobki na początku pracy. Trzeba się dużo uczyć aby później brać odpowiedzialność za swoja pracę i klientów.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

Głownie jest to praca przy komputerze. Pisanie pism, tworzenie drogi argumentacji potrzebnej aby osiągnąć zamierzony efekt i wygrać sprawę dla klienta.

Największe zalety pracy w zawodzie

Prestiż firmy/stanowiska, Samodzielność w podejmowaniu decyzji, Możliwości rozwoju, Posiadanie władzy, Imprezy okolicznościowe, integracje pracownicze, Praca z ludźmi

Największe wady pracy w zawodzie

Dużo stresu, Wysoka odpowiedzialność, Wysokie ryzyko zwolnienia

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Zarobki są bardzo zróżnicowane. Na początku kariery niskie, minimalna krajowa. W zależności od stażu pracy i kancelarii można osiągać nawet do 40 tys. miesięcznie podobno.

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Charakterystyczne w zawodzie prawnika jest to, że bierze się odpowiedzialność za daną sprawę. Należy być dobrym psychologiem i trzeba tak prowadzić klienta żeby zapewnić mu poczucie brania odpowiedzialności za dany problem, z którym przychodzi. To wymaga aby samemu również być odpowiedzialnym i mieć wszystko poukładane w swoim życiu.

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Długa koncentracja, Dociekliwość, Dokładność i precyzja, Konsekwencja, Logiczne wnioskowanie, Odpowiedzialność, Pracowitość

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Należy ukończyć studia prawnicze, najlepiej w trakcie już odbywać staże i praktyki w kancelariach. Następnym krokiem jest aplikacja i zdanie egzaminu zawodowego, który podobno jest bardzo trudny.

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów/ podejmowania decyzji, Umiejętność ustalania priorytetów, Umiejętność planowania

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Koniecznie należy mieć świadomość tego zawodu. Wiąże się on z odpowiedzialnością i stresem oraz często z wiekiem pojawia się monotonia i konieczność ciągłej nauki.

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Chciałabym aby każdy młody człowiek mógł od podstaw dowiedzieć się jak wygląda w praktyce ten zawód i jak ważna jest w nim umiejętność wybicia się i zdobycia klientów. Nie ma możliwości bez znajomości założenia kancelarii i utrzymania jej samemu. To zawód zależny od innych ludzi i ciągła praca z ludźmi.