Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Konkurencja na rynku pracy jest dosyć duża, więc o pracę nie jest tak całkowicie łatwo.

Jak wygląda przeciętny dzień w pracy?

1.Tworzenie i rozsyłanie ofert
2.Mailowe i telefoniczne odpowiadanie na pytania klientów
3.Projektowanie gier scenariuszowych i terenowych
4. Realizacja w ustalonych z klientem terminach

Największe zalety pracy w zawodzie

Elastyczne godziny pracy, Przyjazna atmosfera, Prestiż firmy/stanowiska, Samodzielność w podejmowaniu decyzji, Praca z ludźmi, Ciekawa praca pełna wyzwań

Największe wady pracy w zawodzie

Nadgodziny, Dużo stresu, Wysoka odpowiedzialność, Długa droga do osiągnięcia dobrej pozycji zawodowej, Niepewność zarobków

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Średnia pensja wynosi ok. 4 000 zł netto

Podziel się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy

Każda realizacja jest zupełnie inna, ciężko wybrać jedną ciekawą anegdotę:)

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Komunikatywność, Cierpliwość, Dążenie do celu, Konsekwencja, Kreatywność, Myślenie przyczynowo-skutkowe, Wytrwałość, Wyobraźnia, Przewidywanie ryzyka, Stanowczość, Odwaga, Pewność siebie.

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Trener outdoor, coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętności komunikacyjne, Umiejętność planowania

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Nie bać się nowych wyzwań, podejmować się różnego rodzaju zadań, które mogą pokierować Was w kierunku, w którym będziecie chcieli odnieść sukces. Nie frustrować się jeśli na studiach pojawi się przedmiot, który Was nie interesuje – nie wiadomo co Wam się jeszcze w życiu przyda:)

Czy masz jakąś radę dla osób chcących pracować w tym zawodzie?

Bądźcie konsekwentni w swoich obranych działaniach.