Jak wygląda rynek pracy w zawodzie?

Konkurencja jest duża. Łatwo jest znaleźć biuro na pierwsze praktyki. Po odbytym stażu biura lubią zatrudniać na dłużej, ponieważ jest się już wdrożonym w organizację pracy biura.

Jak wygląda przebieg przeciętnego dnia w pracy?

Dzień rozpoczynam od sprawdzenia maila i zapoznania się z zadaniami na cały dzień. Następnie przystępuję do pracy. Czasem zaplanowana jest wizyta na budowie lub w urzędzie. Wszystkiego uczymy się na bieżąco, mamy też starszych pracowników, którzy pomogą jeśli czegoś nie rozumiemy.

Największe zalety pracy w zawodzie

Elastyczne godziny pracy, Przyjazna atmosfera, Prestiż firmy/stanowiska, Samodzielność w podejmowaniu decyzji, Możliwości rozwoju

Największe wady pracy w zawodzie

Rutyna, Wysoka odpowiedzialność

Jakiej wysokości zarobki można osiągnąć w zawodzie?

Na początku za pół etatu można otrzymać wynagrodzenie około 1000 zł. Niestety nie wiem jak to wygląda w późniejszym etapie pracy.

Możesz podzielić się jakimś ciekawym doświadczeniem z pracy?

Czasem dostaje się jakieś nagłe zadania. Zazwyczaj do biura ubieramy się elegancko. Tak samo tego dnia, kiedy szef kazał mi i koledze pojechać na budowę i zinwentaryzować mieszkanie. Więc wróciliśmy do biura brudni od unoszącego się pyłu, zmęczeni letnią spiekotą i wróciliśmy w takim stanie do biurowej pracy. I wtedy wchodzi on – szef – cały na biało… Zaczynasz wtedy rozumieć, jak dobrze jest być kiedyś na jego stanowisku 😉

Cechy charakteru idealnego kandydata:

Komunikatywność, Konsekwencja, Kreatywność, Odpowiedzialność, Odwaga, Pewność siebie, Takt

Jakie są preferowane ukończone kierunki studiów/ kursy do pracy w tym zawodzie?

Architektura na Politechnice, architektura wnętrz na ASP. Wszelkie staże, konkursy, warsztaty, znajomość języków obcych są mile widziane.

Jakie dodatkowe umiejętności mogą okazać się cenne i pomocne do pracy w zawodzie?

Umiejętność zarządzania czasem/ pracy pod presją czasu, Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów/ podejmowania decyzji, Umiejętności techniczne.

Twoja droga do dzisiaj – przepis na sukces i porady dla osób, które wybierają się na studia lub już studiują i wkraczają na rynek pracy.

Nabywać doświadczenie jak najszybciej. Praca zawodowa bardzo różni się od uczelnianej, warto poznać tę różnice szybko w miarę możliwości. Przed studiami, oprócz rysunku, zacząć interesować się podstawowymi zagadnieniami o architekturze.

Czy masz jakieś rady dla osób, które chcą pracować w tym zawodzie? 

Kierunek ten jest świetny dla osób kreatywnych, które nie chcą spędzać zbyt dużo czasu na nauce przedmiotów ścisłych, ale są pracowite i wytrwałe w dążeniu do celu.