Project Description

O projekcie

Przez ostatnie 2 lata szukaliśmy powodów, dla których ludzie rezygnują ze swoich postanowień, opuszczają drogę do „lepszej wersji siebie”. Tych powodów jest wiele. Nie da się ich przewidzieć i przez to trudno im przeciwdziałać. Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga więc zmiany podejścia do nich na bardziej zwinne, akceptujące porażki i reagujące dynamicznie na nowe okoliczności. Tym podejściem jest zarządzanie projektami metodą Scrum. Jako pierwsi wprowadzamy ją w dziedzinę rozwoju osobistego. W projekcie „Scrum yourself” zebraliśmy wszystkie najbardziej kluczowe czynniki wpływające na efektywność wprowadzania zmian w swoim życiu.

ELASTYCZNOŚĆ

W metodzie zarządzania Scrum programiści każdego dnia są w stanie zmienić plan działania, dostosowując go do nagłych zmian, lub reagując na porażki. Wprowadziliśmy tę samą elastyczność do naszego projektu.

KONTROLA

Uczestnicząc w programie możesz stale kontrolować swoje postępy w realizacji postanowień, śledząc kluczowe wyznaczniki sukcesu i obserwując je na wykresach. Wiadomość zwrotna zapewni Ci motywację do pracy, lub będzie bodźcem do zmian.

WSPARCIE

W pewnym momencie przyjdą trudne chwile, nieprzewidziane sytuacje. Uzyskasz wówczas wsparcie i motywację od pozostałych uczestników, a twórcy programu będą szukać rozwiązań na wyzwania, przed jakimi staniesz.

Przebieg projektu

Koszt uczestnictwa

Opłata regularna

250PLN
  • Opłata zawiera dostęp do kursu eLearning, i 3-miesięczne wsparcie w realizacji planu rozwojowego. Zysk ze szkolenia przeznaczony jest na działalność społeczną fundacji Impossible. Biorąc w nim udział pomagasz nam zmieniać świat na lepsze!

Cena dla NGO

150PLN
  • Cena dla wolontariuszy, pracowników i członków organizacji pozarządowych działających na rzecz innych. Jednym z naszych kluczowych działań jest pomaganie Wam działać sprawniej, a dofinansowanie kursu metodą na docenienie Waszej pracy.

Stypendium Impossible

50PLN
  • Osoby ambitne, będące w trudnej sytuacji materialnej, które w najbliższych miesiącach chcą dokonać czegoś niezwykłego mogą aplikować o stypendium fundacji Impossible w wysokości 200 zł, dofinansowujące udział w projekcie.

Rejestracja

powered by Typeform